"We serve a delivious bakkie pleur", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Kan ik you not somewhere from?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"How about a cold klets at the bar?", Rotterdams is het nieuwe Engels