"We have a mooie rooie on the wine list", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Jenever know when you had genoeg gehad", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"What cake je now?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 

Uitsmijter Engels

Eggs Benedict speciaal

Eggs Benedict