"We serve Kaapse carrie in a vase", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 

Sylvius Gin en Tonic

Bobby’s Gin en Tonic

Kaapse Karel

Kaapse Carrie

Trots Rotterdams Blond Bier

LimonGERSo

Oude Borrel

Jonge Borrel

Pinky Rose Lemonade