"What cake je now?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"You like a dessert? That
 
"Jenever know when you had genoeg gehad", Rotterdams is het nieuwe Engels