"What cake je now?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels