"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our famous eggs benedict are pretty goed binnen te houwe", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We serve Kaapse carrie in a vase", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"You will eat like a boat worker when you taste our broodje bal", Rotterdams is het nieuwe Engels