"Our famous eggs benedict are pretty goed binnen te houwe", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We have a mooie rooie on the wine list", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our wine list is certainly not for the poes", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"A clubsandwich? Yes toch, niet dan?", Rotterdams is het nieuwe Engels