"Jenever know when you had genoeg gehad", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"What cake je now?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"A clubsandwich? Yes toch, niet dan?", Rotterdams is het nieuwe Engels