"You will eat like a boat worker when you taste our broodje bal", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Kan ik you not somewhere from?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our wine list is certainly not for the poes", Rotterdams is het nieuwe Engels