"Our famous eggs benedict are pretty goed binnen te houwe", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We have a mooie rooie on the wine list", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our wine list is certainly not for the poes", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We serve Kaapse carrie in a vase", Rotterdams is het nieuwe Engels