"We serve a delivious bakkie pleur", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Kan ik you not somewhere from?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We serve Kaapse carrie in a vase", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We have a mooie rooie on the wine list", Rotterdams is het nieuwe Engels