"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"You will eat like a boat worker when you taste our broodje bal", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"What cake je now?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels