"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"You like a dessert? That
 
"We serve Kaapse carrie in a vase", Rotterdams is het nieuwe Engels