"We serve a delivious bakkie pleur", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our chef is a qualified krotenkoker", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Kan ik you not somewhere from?", Rotterdams is het nieuwe Engels