"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our famous eggs benedict are pretty goed binnen te houwe", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Yes, we have the Port of Rotterdam in a flessie", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our chef is a qualified krotenkoker", Rotterdams is het nieuwe Engels