"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Yes, we have the Port of Rotterdam in a flessie", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"You like a dessert? That