"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We have a mooie rooie on the wine list", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"What cake je now?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Jenever know when you had genoeg gehad", Rotterdams is het nieuwe Engels