"We serve a delivious bakkie pleur", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"You will eat like a boat worker when you taste our broodje bal", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our famous eggs benedict are pretty goed binnen te houwe", Rotterdams is het nieuwe Engels