"We serve a delivious bakkie pleur", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"What cake je now?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Kan ik you not somewhere from?", Rotterdams is het nieuwe Engels