"Kan ik you not somewhere from?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"A clubsandwich? Yes toch, niet dan?", Rotterdams is het nieuwe Engels