"We serve Kaapse carrie in a vase", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We serve a delivious bakkie pleur", Rotterdams is het nieuwe Engels