"Jenever know when you had genoeg gehad", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our wine list is certainly not for the poes", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Yes, we have the Port of Rotterdam in a flessie", Rotterdams is het nieuwe Engels