"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our chef is a qualified krotenkoker", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"A clubsandwich? Yes toch, niet dan?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels