"We have a mooie rooie on the wine list", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our wine list is certainly not for the poes", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We serve Kaapse carrie in a vase", Rotterdams is het nieuwe Engels