"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Tebbie for fris to drink?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"What cake je now?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our famous eggs benedict are pretty goed binnen te houwe", Rotterdams is het nieuwe Engels