"We serve a delivious bakkie pleur", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"You like a dessert? That
 
"A clubsandwich? Yes toch, niet dan?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We serve Kaapse carrie in a vase", Rotterdams is het nieuwe Engels