"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We have a mooie rooie on the wine list", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"A clubsandwich? Yes toch, niet dan?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Mot je nog een kaakie, by the tea?", Rotterdams is het nieuwe Engels
 

Masi

  • Recent Comments

    • Archives

      • Categories

      • Meta