"Carpaccio? We pleurt it on a plate", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our famous eggs benedict are pretty goed binnen te houwe", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"We serve a delivious bakkie pleur", Rotterdams is het nieuwe Engels
 
"Our wine list is certainly not for the poes", Rotterdams is het nieuwe Engels
 

Reservations


20170113_Vermaat_Engels_Rotterdam_080_M52A1897